[=]

Praktike uzeblaj sistemoj: Babel Fish

(Ekskurso 2020)

Praktisch verwendbare Systeme: Babel Fish

(Exkurs 2020)

Kiam en 2010 ĉi tiu kurso estis prezentita unuafoje, la traduk-sistemo SYSTRAN estis ankoraŭ disponebla sub la nomo Babel Fish. Tiam ĝi estis rete alirebla per la adreso http://babelfish.altavista.com/. En 2020, Digital.com atentigis min pri sia (angla) priskribo de la sistemo.

Als dieser Kurs 2010 erstmals präsentiert wurde, war das ÜbersetzungssystemSYSTRAN noch unter dem Namen Babel Fish verfügbar. Damals war es unter der Adresse http://babelfish.altavista.com/ zugänglich. 2020 machte mich Digital.com auf eine (englische) aktuellere Beschreibung des Systems aufmerksam.

Re al la leciono

Zurück zur Lektion